Vật lý lớp 6 - Trang 29

Câu 3 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào? Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa ...

Câu 5 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau; Câu 6 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 ...

Lý thuyết. Lực đàn hồi

- Lò xo là một vật đàn hồi. Sauk hi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của lò ...

Câu 1 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6

C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau: Câu 2 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6 ...

Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6

Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết Câu C5 SGK Vật lí 6 Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6 ...

Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6

Thợ may thường dùng thước nào Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6 Câu C5 SGK Vật lí 6 ...

Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6

Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6 Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6 ...

Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6

Có 3 thước đo sau đây: Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6 Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6 ...

Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6

Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có. Lý thuyết Đo độ dài (tiếp theo) Bài C2 trang 9 sgk vật ...

Lý thuyết Đo độ dài.

Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6 Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6 ...

Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6

Hãy ước lượng độ dài 1 m Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6 Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6 ...

Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6

Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6 Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6 ...

<< < .. 26 27 28 29
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ