Sinh học lớp 6 - Trang 3

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao? 4.8 (96%) 380 votes Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây. a) Nón đực: nhỏ, ...

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào? 4.8 (96.01%) 381 votes + Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, ...

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ. 4.8 (95.96%) 381 votes Cây thóng Cây dương xỉ Cây thông thuộc Hạt trần Cây dương xỉ thuộc ...

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay? 2 (40%) 1 vote Thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc ...

Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau.

Kể tên 5 cây Hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau. 1.5 (30%) 2 votes STT Cây Dạng thân Dạng rễ Kiểu lá Gân lá Quả (nếu có) Môi trường sống ...

Thế nào là phân loại thực vật?

Thế nào là phân loại thực vật? 4.8 (96%) 380 votes Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân ...

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh? 4.8 (96%) 380 votes Hiện tượng thụ phấn Hiện tượng thụ tinh Thụ phấn ...

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào?

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào? 4.79 (95.81%) 382 votes Cấu tạo cây rêu rất đơn giản : Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng ...

Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ.

Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ. 4.8 (96%) 380 votes – Tăng khả năng thụ phấn của cây khi sự thụ phấn tự nhiên ...

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

Đánh giá bài viết * Lá biến thành cơ quan bắt mồi như lá cây nắp ấm: gân chính của một số lá kéo dài và phát triển thành hình có nắp đậy. Trong bình có chất ...

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?

Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó? 4.8 (96%) ...

Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì?

Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì? 4.79 (95.82%) 383 votes – Ong lấy phấn hoa: làm cho hạt phấn dính vào nhụy được nhiều hơn và hiệu quả thụ ...

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? 4.8 (96%) 380 votes * Hoa gồm những bộ phận chính là : ...

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo? 4.8 (96.01%) 381 votes So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo. * Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp * ...

Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết.

Hãy liệt kê vào bảng dưới đây tất cả những điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió mà em đã biết. 4.8 (96%) 380 votes Đặc điểm Hoa ...

Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau? 4.8 (96.01%) 381 votes a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong ...

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự?

Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự? 4.8 (96%) 380 votes Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì: Mặc dù rong mơ cũng có dạng ...

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác? 4.8 (96%) 380 votes Cây có hoa Rêu – Có hoa – Chưa có hoa – Thân và lá có mạch dẫn – Thân và lá ...

Thế nào là hoa tự thụ phấn?

Thế nào là hoa tự thụ phấn? 4.8 (96%) 380 votes Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó (hoa lạc, hoa đỗ đen. hoa đỗ xanh..) * Điểm ...

Kể tên một số cây có lá biến dạng ở địa phương và nêu chức năng của chúng.

Đánh giá bài viết Ở mỗi địa phương thì chủ yếu có cây dong ta và xương rồng biến dạng lá. * Lá biến thành gai như lá cây xương rồng, do sống ở những nơi khô cằn ...

Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ.

Đánh giá bài viết Có 2 cách xếp hoa trên cây là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. Ví dụ, hoa mọc đơn độc như hoa sen, hoa súng, hoa hồng… ; hoa mọc ...

Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó. 4.76 (95.21%) 384 votes Ví dụ về hoa thụ ...

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết. 4.8 (96%) 380 votes ...

Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?

Đánh giá bài viết Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ và có lợi cho sự thụ phấn của hoa. Sâu bọ từ xa đã có thể phát hiện ra chúng nên ...

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn? 4.8 (96%) 380 votes Hoa thường ở ngọn cây hay ngọn cành, chỉ nhị dài, hạt ...

< 1 2 3 4 5 6 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ