Sinh học lớp 6 - Trang 13

Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút. Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân

Lý thuyết cấu tạo ngoài của thân. Thân cây gồm : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Sinh 6 ...

Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6

Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa ...

Bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6

Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây. Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn ...

Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng

Lý thuyết về sự hút nước và muối khoáng. Tất cả các cây đều cần nước. Bài 1, 2, 3 trang 37 SGK Sinh 6 Bài ...

Lý thuyết biến dạng của rễ

Một số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như : rễ củ chứa chất dự trữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo ...

Bài 1, 2 trang 31 SGK Sinh 6

Câu 1. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau: Câu 2.Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền? Lý thuyết cấu tạo miền hút của rễ ...

Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 6

Câu 1. Các bộ phận của tế bào thực vật là gì? Câu 2. Trình bày các bước làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật. Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật ...

Lý thuyết các loại rễ, các miền của rễ

Có hai loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm.Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân. Bài 1, 2 trang 31 SGK Sinh 6 ...

Bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Sinh 6

Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.Câu 2. Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì? Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng ...

Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?Câu 2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ? Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế ...

Lý thuyết sự lớn lên và phân chia của tế bào

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào. Bài 1, 2 trang 28 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6 ...

Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6

Câu 1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.Câu 2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi. Bài 1, 2 trang 22 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết có phải tất cả thực vật đều có hoa

Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Bài 1, 2, 3 trang 15 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Kính lúp và kính hiển vi dùng để quan sát những vật nhỏ bé, kính hiển vi giúp ta nhìn được những gì mắt không thấy được. Bài 1, 2 trang 19 SGK Sinh 6 ...

Bài 1, 2, 3 trang 6 SGK Sinh 6

Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu ...

Bài 1, 2, 3 trang 15 SGK Sinh 6

Câu 1.Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?Câu 2.Kể tên một vài cây có hoa và cây không có hoa. Trả lời câu hỏi bài tập ...

Bài 1, 2, 3 trang 12 SGK Sinh 6

Câu 1. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật là gì?Câu 3. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn ...

Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh 6

Câu 1.Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.Câu 2.Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ? Xem thêm: ...

Lý thuyết đặc điểm chung của thực vật

Lý thuyết về đặc điểm chung của thực vật. Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú. Bài 1, 2, 3 trang 12 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết nhiệm vụ của sinh học

Nhiệm vụ của sinh học: Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau : Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh 6 ...

Lý thuyết đặc điểm của cơ thể sống

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây: Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại ...

<< < .. 10 11 12 13
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ