Lịch sử lớp 6 - Trang 4

Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Đánh giá bài viết Công cụ bằng kim loại có tác dụng : – Diện tích đất trồng trọt và năng suất lao động không ngừng được mở rộng và tăng cao. – Con ...

Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán?

Vì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán? 1 (20%) 1 vote Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán vì : – Biết mình không thể đủ sức chống ...

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán? 4.8 (96%) 380 votes ...

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì? 4.8 (96%) 380 votes Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân ...

Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Đánh giá bài viết Xã hội chiếm hữu nô lệ : – Là một trong hai mô hình của xã hội có giai cấp đầu tiên. – Trong xã hội có hai giai cấp cơ bản là chủ ...

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn?

Đánh giá bài viết So với đời sống của Người tối cổ, đời sống của Người tinh khôn tiến bộ hơn : – Sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung. – Biết ...

Bầy người nguyên thủy sống như thế nào?

Bầy người nguyên thủy sống như thế nào? 4.8 (96%) 380 votes Cuộc sống của bầy người nguyên thủy : – Người tối cổ : cuộc sống "ăn hang, ở lỗ" rất ...

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu?

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu? 4.8 (96%) 380 votes Về lời nhận xét của Lê Vãn Hưu chứng tỏ : – Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của ...

Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào?

Đánh giá bài viết Người tối cổ khác Người tinh khôn : Người tối cổ Người tinh khôn – Hầu như có thể đi, đứno bằng hai chân. – Đầu nhỏ, trán thấp và ...

Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì?

Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì? 4.8 (96%) 380 votes – Nhân dân châu Giao bị ...

Lịch sử 6 Bài 12

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 12.Tiết:13 Bài 12 : NƯỚC VĂN LANG 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? - Sự hình thành các bộ lạc lớn. - Sản xuất ...

Lịch sử 6 Bài 4

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 4.Tiết:4 Bài 4 : CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? - ...

Lịch sử 6 Bài 16

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 16.Tiết:17 Bài 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II 1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa ...

Lịch sử 6 Bài 6

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 6.Tiết:6 Bài 6 : VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Thiên văn, lịch ...

Lịch sử 6 Bài 9

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 9.Tiết:9 Bài 9 : ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1 . Đời sống vật chất: - Luôn cải tiến công cụ để nâng cao ...

[Lịch Sử 6] Nước Champa

Kiến thức lịch sử 6: [Lịch Sử 6] Nước Champa.Thảo luận 1 [Lịch Sử 6] Nước Champa Câu 1: Theo em, trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của người Chăm, thành tựu ...

Lịch sử 6 Bài 19

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 19.Tiết 21 Bài 19: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa thế kỷ I – giữa thế kỷ VI) 1. Chế độ cai trị của các triều ...

Lịch sử 6 Bài 1

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 1.Tiết: 1 Bài 1 : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ 1. Lịch sử là gì? - Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. - Lịch sử là khoa ...

Lịch sử 6 Bài 26

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 26.TIẾT 30 CHƯƠNG IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X B ÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG 1. ...

[ Lịch Sử 6] Đề thi cuối kì II trường tớ đây

Kiến thức lịch sử 6: [ Lịch Sử 6] Đề thi cuối kì II trường tớ...Thảo luận 1 [ Lịch Sử 6] Đề thi cuối kì II trường tớ đây Câu 1: Trình bày diễn biến khởi nghĩa ...

dap an cuoc thi em yeu lich su Viet Nam

Hà Thu 07/09/2014, 21:53 Đáp án cuộc thi em yêu lịch sử Việt Nam (Bài 2) Bài tham khảo cuộc thi: Em yêu lịch sử Việt Nam. Thánh Gióng ĐÁP ...

Lịch sử 6 Bài 11

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 11.Tiết:12 Bài 11 : NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? - Sản xuất ...

Lịch sử 6 Bài 13

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 13.Tiết:14: KIỂM TRA 15 PHÚT Bài 13 : ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG 1. Nông nghiệp và các nghề thủ công ...

[Lịch sử 6] Một số câu hỏi về lịch sử cần giải đáp ngay

Kiến thức lịch sử 6: [Lịch sử 6] Một số câu hỏi về lịch sử...Thảo luận 1 [Lịch sử 6] Một số câu hỏi về lịch sử cần giải đáp ngay 1. Sau khi đã đàn áp cuộc khởi ...

Lịch sử 6 Bài 22

Kiến thức lịch sử 6: Lịch sử 6 Bài 22.TIẾT 25 Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) (tt) 3. Chống quân Lương xâm lược - Tháng 5/545, quân Lương ...

< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ