Lịch sử lớp 6 - Trang 3

Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì?

Đánh giá bài viết Những lí do ra đời nhà nước thời Hùng Vương: – Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc. – Do ...

Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu? 4.79 (95.76%) 382 votes Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu : – Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. ...

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?

Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên? 4.8 (96%) 380 votes Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ ...

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì?

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất của họ là gì? 4.8 ...

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu – Lạc Việt chống quân xâm lược Tần : – Buổi đầu cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ...

Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào?

Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, huyện của Trung Quốc với những tên gọi khác nhau như thế nào? 4 (80%) 3 ...

Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không? Tại sao?

Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đổ của nước Vạn xuân không? Tại sao? 4.8 (96%) 380 votes Sự thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của ...

Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Đánh giá bài viết Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học: Do chủ quan, quá tự tin vào lực lượng của mình nên An Dương Vương đã mắc mưu kẻ ...

Em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người Tây Âu – Lạc Việt?

Đánh giá bài viết – Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. – Thán phục và học tập tinh thần chiến đấu bất ...

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo?

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo? 4.8 (96.02%) 382 votes Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng ...

Nhận xét về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?

Đánh giá bài viết Nhận xét về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường : Nhà Đường siết chặt ách thống trị rất tàn bạo : – Chia lại đơn vị hành ...

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu?

Vì sao nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu? 4.8 (96%) 380 votes Nhà Tùy lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu vì muốn lập lại chế độ đô hộ nước ta như trước. Lý ...

Người tối cổ là những người như thế nào?

Đánh giá bài viết Người tối cổ là người : – Còn dấu tích của loài vượn cổ : trán thấp và bợt ra phía sau, mày nổi cao, xương hàm còn choài ra phía trước, ...

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? 4.8 (96%) 380 votes Việc đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn ...

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? 4.79 (95.81%) 382 votes Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên ...

Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước?

Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ông đánh bại được quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước? 4.8 (95.92%) 382 votes Về Triệu Quang Phục : Triệu Quang Phục cùng ...

Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta? 4.79 (95.81%) 382 votes Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là ...

Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?

Vì sao Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng? 4.8 (96.01%) 381 votes Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng ...

Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí? 4.8 (96%) 380 votes Hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lý Bí vì : tất ...

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?

Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? 2 (40%) 2 votes Nước ta thời thuộc Đường có những thay đổi: – Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những ...

Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay?

Đánh giá bài viết Thiên văn, lịch, chữ viết, chữ số, kiến thức của các ngành khoa học cơ bản, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các thành tựu kiến trúc,… ...

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Đánh giá bài viết Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa : thiên văn, lịch, chữ viết; các thành tựu đặt nền móng cho các ngành khoa học cơ bản sau ...

Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa?

Đánh giá bài viết Nhận xét về tinh thần chiến đấu của quân khởi nghĩa : kiên cường, bất khuất, chiến đấu dũng cảm vì độc lập của dân tộc… Bài viết liên ...

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào? 5 (100%) 1 vote Về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền : – Chủ động đón đánh quân xâm lược ...

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? 4.8 (96%) 380 votes Nhận xét về chính sách của nhà Lương đối với Giao Châu : tàn bạo, ...

< 1 2 3 4 5 6 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ