Lịch sử lớp 6 - Trang 16

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn

So với đời sống của Người tối cổ, đời sống của Người tinh khôn tiến bộ hơn. Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào ? ...

Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch ?

Trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch. Người xưa đã tính thời gian như thế nào ? ...

Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?

Cuộc sống của Người tinh khôn ở buổi ban đầu tuy có khá hơn so với Người tối cổ. Con người đã xuất hiện như thế nào ? ...

Người tinh khôn sống thế nào ?

Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành Người tinh khôn. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ? ...

Bầy người nguyên thủy sống như thế nào ?

Cuộc sống của bầy người nguyên thủy. Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn Công cụ ...

Con người đã xuất hiện như thế nào ?

Cách đây hàng chục triệu năm, trên Trái Đất có loài vượn cổ sinh sống trong những khu rừng rậm. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay? ...

Tại sao phải tính thời gian ?

Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện. Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá... ...

Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 so với năm nay.

Khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện. Xem hình 5, em thấy Người tinh khôn khác Người tối cổ ở những điểm nào ? ...

Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào và có những loại lịch nào ?

Bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" : Có 6 đơn vị thời gian (cột bên trái). Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, ...

Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ?

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ. Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ? Tại sao chúng ta cần ...

Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá được dựng lên cách đây bao nhiêu năm ?

Không phải các bia tiến sĩ lập cùng một năm. Hãy xem trên bảng ghi "Những ngày lịch sử và kỉ niệm" có những đơn vị thời gian nào... ...

Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không ?

Xã hội loài người ngày càng phát triển. Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở... ...

Người xưa đã tính thời gian như thế nào ?

Dựa vào sự quan sát và tính toán, người xưa đã tính được thời gian mọc, lặn. Thế giới có cần một thứ lịch chung hay không ? ...

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì ?

Hiểu được cội nguồn của tổ tiên, ông bà, quê hương, đất nước và dân tộc. Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ? ...

Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì?

Lịch sử giúp ta : Hiểu được cội nguồn của tổ tiên. Trình bày một cách ngắn gọn lịch sử là gì ? Lịch sử ...

Tại sao chúng ta cần phải học lịch sử ?

Chúng ta cần phải học lịch sử. Tại sao phải tính thời gian ? Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận ...

Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết phải hiểu biết lịch sử.

Gia phả, đền thờ, đình làng, hội làng,... có từ bao giờ. Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết. ...

Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào ?

Hình 1 và 2 giúp ta hiểu thêm . Hình 1 và 2 giúp em hiểu thêm được điều gì? Trình bày một cách ngắn gọn ...

Thử kể những loại tư liệu truyền miệng mà em biết.

Các loại tư liệu truyền miệng. Quan sát hình 1 và 2, theo em, đó là những loại tư liệu nào ? Hình 1 và 2 ...

Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không ? Tại sao lại có những đổi thay đó ?

Chúng ta có cần biết những thay đổi đó. Em hãy lấy ví dụ trong cuộc sống của gia đình, quê hương em để thấy rõ sự cần thiết... ...

Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu vì sao có sự khác nhau đó không ? 

Quan sát lớp học ở hình 1. Theo em, chúng ta có cần biết những đổi thay đó không ? Tại sao lại có những đổi thay... ...

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người ?

Lịch sử một con người : những hoạt động chủ yếu. Nhìn lớp học ở hình 1, em thấy khác với lớp học ở trường em như thế nào ? Em có hiểu... ...

Lịch sử là gì ?

Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh ta đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Học lịch sử để làm gì ? Dựa vào ...

<< < .. 13 14 15 16
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ