24/10/2017, 09:18

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng Giải bài tập Toán lớp 6 bài 1 trang 104, 105 SGK

Danh mục: Môn toán

Giải bài tập Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây. Bài tập toán lớp 6 - Số nguyên Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán lớp 6 tập 2: Mở rộng khái niệm về phân số ...

Giải bài tập Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây.

Lý thuyết Điểm. Đường thẳng

1. Điểm, đường thẳng là các hình, hình học không gian được định nghĩa.

Hình ảnh của điểm: Một dấu chấm nhỏ.

Hình ảnh của đường thẳng: Sợi chỉ căng thẳng.

2. Vị trí của điểm và đường thẳng

Trong hình bên:

- Điểm A thuộc đường thẳng m, kí hiệu A ∈ m.

- Điểm B không thuộc đường thằng m, kí hiệu B ∉m.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài tập luyện thêm

bài 1. Cho hình vẽ:

1. Có những điểm nào nằm trên đường thẳng a và nằm ngoài đường thẳng b không?

2. Có những điểm nào nằm trên đường thẳng b và nằm ngoài đường thẳng a không?

3. Có những điểm nào không thộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: Vẽ đường thẳng a; vẽ A thuộc đường thẳng a; vẽ điểm B và C không thuộc đường thẳng a.

Bài 3. Cho hình vẽ bên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Hãy dùng kí hiệu ∈ ∉để biểu diễn quan hệ về vị trí của điểm M, N với đường thẳng a,b

Bài 4. Cho hình vẽ bên:

1. Hãy chỉ ra những điểm thuộc đường thẳng a. Viết kí hiệu.

2. Hãy chỉ ra những điểm không thuộc đường thẳng a. Viết kí hiệu.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 5. Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống để phát triển đúng và đủ tính chất điểm thuộc đường thẳng:

1. Với mội đường thẳng bất kì thì có những điểm…………… và có những điểm…………..

2. Với một đường thẳng………thì có………. nằm trên nó và có ………không nằm trên nó.

Hướng dẫn - lời giải - đáp số

Bài 1

a, Điểm nằm trên đường thẳng a và nằm ngoài đường thẳng b là điểm B và D

b, Điểm nằm trên đường thẳng b và nằm ngoài đường thẳng a là điểm C và E.

c, Điểm thuộc đường thẳng a và thuộc đường thẳng b là A

d, Điểm không thuộc đường thẳng a, không thuộc đường thẳng b là diểm M.

Bài 2.

Em có thể vẽ hình như bên:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3. M a; M b; N a; N b .

Bài 4. a, Điểm A và C thuộc đường thẳng a: A ∈ a. C ∈ c.

b, Điểm B,D,E không thuộc đường thẳng a: B ∉ a, D ∉ a, E ∉a.

Bài 5.

a, Nằm trên nó; Không nằm trên nó.

b, Bất kì; những điểm; những điểm.

Lưu ý:

a, Có thể thay đổi chữ nằm trên bằng chữ “thuộc”

b, Nếu trả lời có: Có (một điểm) thì chưa đầy đủ.

Nếu trả lời: Đường thẳng nào đó thì chưa đầy đủ.

Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải:

- Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ cái in hoa, chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng
Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Giải: Em có thể vẽ hình như sau:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 3 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a, Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết trả lời bằng những ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b, Những đường thẳng nào đi qua B, những đường thẳng nào đi qua C, ghi kết quả bằng kí hiệu.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải.

a, Điểm A thuộc 2 đường thẳng n và q: A ∈ n, A ∈ q.
Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n và p: B ∈ m, B ∈ n, B ∈ p.

b, Ba đường thẳng m,n, p đi qua điểm B: B ∈ m, B ∈ n , B ∈ p.

c, Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p: B ∈ q, B ∉ m, B ∉ n, B ∉ p.

Bài 4 trang 105 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b, Điểm B nằm ngoài đường thẳng b

Giải: Em có thể vẽ như hình bên:
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 5 trang 105 SGK 6 tập 1

Vẽ hình theo các kí hiệu sau: A ∈ p; B ∉ q

Giải:

Vẽ đường thẳng p rồi lấy điểm A nằm trên đường thẳng đó.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Vẽ đường thẳng q rồi lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng đó.
Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m điểm B không thuộc đường thẳng m.

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Giải:

a, A ∈ m; B ∉ m.

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: C ∈ m, D ∈ m.

c, Có những điểm khác mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: M ∉ m, N ∉ n

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 7 trang 105 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Đố: Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải hình ảnh của một đường thẳng không?

Giải: Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ