Địa lý lớp 6 - Trang 10

Đo và tính chiều dài cùa đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Quý Cáp đến đường Lý Tự Trọng).

Chiều dài của đường Phan Bội Châu Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ. ...

Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết : + Mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa ?

Ti lệ bản đồ ờ hình 8 là Bài 1 trang 14 sgk địa lý 6 Bài 2 trang 14 sgk địa lý 6 ...

Bài 1 trang 14 sgk địa lý 6

Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì ? Bài 2 trang 14 sgk địa lý 6 Bài 3 trang 14 sgk địa lý 6 ...

Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn ? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn ?

Học sinh tự làm Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số ti lệ của bàn đồ hình 8, hãy : + ...

Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có ti lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa ?

Ti lệ bản đồ 1: 2 000 000 có nghĩa Quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết : + Mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng... ...

Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ

Bản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số ti lệ của bàn đồ hình 8, hãy : + Đo và tính khoảng... ...

Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ.

Muốn tính các khoảng cách Khoảng cách 1 cm trên bản đồ có ti lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu km trên thực địa ? ...

Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kính, vĩ tuyến ở các bản đồ hình 5, 6, 7.

Hình bản đồ Bài 1 trang 11 sgk địa lý 6 Bài 2 trang 11 sgk địa lý 6 ...

Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Trước đây muốn vẽ bản đồ Vì sao diện tích đảo Gron-len trên bản đồ lại to gần bằng diện tích lục địa Nam Mĩ ?... ...

Bài 2 trang 11 sgk địa lý 6

Tại sao các nhà hàng hải hay Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6 Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn ? ...

Bài 1 trang 11 sgk địa lý 6

Bản đồ là gì ? Bản đồ Bài 2 trang 11 sgk địa lý 6 Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6 ...

Bài 3 trang 11 sgk địa lý 6

Để vẽ được bản đồ Bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn ? Bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa... ...

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Câu hỏi: Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất. Hình dạng kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến ...

Quan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào ?

Quan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào ? Hãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kính, vĩ tuyến ở các bản đồ hình ...

Bài 2 trang 8 sgk địa lý 6

Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy ...

Bài 1 trang 8 sgk địa lý 6

Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách Bài 2 trang 8 sgk địa lý 6 Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái ...

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?

Là kinh tuyến Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất... Vị ...

Hình dạng kích thước của trái đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

Trái Đất có dạng hình cầu và kích thước rất lớn Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu... ...

Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy

Bề mặt Trái Đất là mặt cong Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ ...

Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời ?

Tám hành tinh trong hệ mặt trời : Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Vị trí của trái đất trong hệ ...

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3. Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao ...

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 00 Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu... ...

Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời

Trái Đất là một trong tám hành tinh Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất. ...

<< < .. 7 8 9 10
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ