23/11/2017, 17:42

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết (Đề số 1) Đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết (Đề số 1) do VnDoc.com sưu tàm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích nhằm giúp các bạn ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức. Đặc biệt dành cho các bạn đang chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. 150 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án Bộ đề học sinh giỏi môn ...

Đề ôn thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án chi tiết (Đề số 1) do VnDoc.com sưu tàm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích nhằm giúp các bạn ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức. Đặc biệt dành cho các bạn đang chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

ĐỀ SỐ 1: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6 (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT)

Thời gian làm bài 150 phút

I. Tìm một từ không cùng nhóm với các từ còn lại (1đ)

1. A. month               B. seventh            C. ninth         D. eighth

2. A. geography         B. housework           C. math           D. English

3. A. read                  B. watch                   C. book              D. write

4. A. listening             B. working                C. playing             D. morning

II. Viết từ trái nghĩa của những từ sau đây (1đ)

1. black __________ 6. long __________ 7. heavy __________ 8. hungry __________

III. Cho dạng đứng của động từ trong ngoặc (2 đ)

9. Trang usually (listen)__________ to the teacher in the class .

10. Nam (look) __________ out of the window at the moment.

11. Where’s your father? He (be)__________ in the bathroom.

12. your children (go) __________ to school by bus everyday?

13. There (be) __________ many flowers in our garden.

14. Every day Mr. Hung (not drive) __________ to work.

15. What is Mai (do)__________ now?

16. We are tired and we’d like (sit) __________ down.

IV. Mỗi câu sau có một lỗi sai, hãy sửa lại cho đúng (1,5đ)

17. How much rice and how many beef do you want?

18. She’d like a dozen eggs and any vegetables.

19. Can you to go to the supermarket for me, Hoa?

20. We need eight hundred gram of beef.

21. What would you like buying at the canteen?

22. There is a apple on the table.

V. Hoàn thành đoạn hội thoại sau đây (3 đ)

Lien: Hello, Mai (23)__________ everyday?

Mai: I get up at a quarter to six.

Lien: (24)____________ morning?

Mai: I play badminton.

Lien: (25)_________ half past six?

Mai: No, I don’t. I go to school at six thirty.

Lien: (26)________ today?

Mai: No, we don’t. We have history on Tuesday and Saturday.

Lien: So (27) _________?

Mai: We have English, geography and math.

Lien: (28)__________ go jogging?

Mai: I always go jogging .

VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới (l,5đ)

Hello, I’m Trung. This is my school. It is small and old but it is beautiful .Behind the school, there is a large yard. After school in the afternoon we often play soccer there. The yard is clean and there are many trees and flowers. My friends and I sit under these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen classrooms. My classroom is on the first floor. There are forty - three teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love my school very much.

Questions:

29. Is Trung’s school big?

30. What is there behind Trung’s school?

31. What do Trung and his friends often play after school?

32. Where do Trung and his friends sit every morning to review their lessons

33. Does his school have two floors?

34. How many teachers are there in his school?

VII. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống (3 đ)

Today is Sunday. (35) __________ is fine and warm. Mr. Kien’s family are (36)__________ at home. They are working in the house now. Mr. Kien is cleaning the doors and windows. Nam is helping (37)__________ Mrs. Oanh and Hoa (38)__________ in the kitchen. Mrs. Oanh is (39)__________ the dishes. Hoa is cleaning the vegetables. They are cooking the lunch. They are going to (40)__________ a good lunch together.

VIII. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa (2đ)

41. small/ thin/ sister/ white/ and/ his/ lips/ teeth/ has

42. Brown’s/ round/ Mrs./ or/ is/ oval/ face?

43. coffee/ aren’t./ some/ but/ there/ is/ any/ apples/ there/ iced.

44. like/ I/ wouldn’t/ because/ bread/ not/ I’m/ hungry.

45. your/ drink/ brother’s/ what/ favorite/ is?

46. a/ is/ Lan’s house/ garden/ there/ big/ behind.

47. Ho Chi Minh City/ Mrs. Oanh/ do/ family/ to/ how/ and/ travel/ her?

48. walking/ then/ mountain/ go/ the/ they/ house/ often/ in/ near.

IX. Dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh (2,5 đ)

49. Mrs. Hue/ children/ eating/ breakfast/ foodstall.

50. your/ brother/ play/ volleyball/ yard/ now?

51. Mr./ Mrs. Thu/ travel/ work/ car/ everyday.

52. Nam/ friends/ go/ school/ now.

53. Every/ afternoon/ school/ Ba/ housework/ and/ listen/ music.

X. Dùng từ gợi ý ở đầu câu thứ hai viết lại câu thứ nhất sao cho nghĩa không thay đỗi (2,5 đ)

54. The garden is behind Nam’s classroom.

Nam’s classroom________________

55. Tom drives to work every morning.

Tom travels_____________

56. There are four people in her family

Her family________________

57. He goes to work at seven fifteen.

He goes to work at a_________________

58. This box has twelve packets of tea.

There______________

----------------------------The end------------------------------

ANSWER KEY

Câu + điểm

Ý

Đáp án

I

(1đ) (Mỗi ý được 0,25đ)

1

A

2

B

3

C

4

D

II

(1đ) (mỗi ý được 0,25 đ)

5

white

6

short

7

light

8

full

III

(2 đ) (mỗi ý được 0,25đ)

9

listens

10

is looking

11

is

12

Do ....go

13

are

14

doesn’t drive

15

doing

16

to sit

IV

(1,5 đ) (mỗi ý được 0,25đ)

17

how many → how much

18

any → some

19

to go → go

20

gram → grams

21

buying → to buy

22

a → an

V

(3d) (mỗi ý được 0,5đ)

23

What time do you get up everyday?

24

What do you do in the/ every morning?

25

Do you go to school at half past six?

26

Do we have history, today?

27

What do we have?

28

How often do you go jogging?

Chúc các bạn học tốt! 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ