02/11/2017, 09:35

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đại Ân 2 năm học 2017-2018 Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đại Ân 2 năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài. Qua đó chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của các bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018 Đề thi giữa học kì 1 ...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Đại Ân 2 năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài. Qua đó chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của các bạn. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Dai An 2 Secondary School THE 4th TEST

Class 6 (Time: 45 minutes)

Name:……………………………

Mark

Teacher’s remark

   

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)

1. A. far             B. bar            C. fall               D. car

2. A. fall            B. and             C. all              D. tall

3. A. city           B. capital         C. country       D. vacation

4. A. stay          B. bay               C. say               D. bar

II. Choose the best answers. (2,5 pts)

1. It’s …………in the fall.

A. cool                  B. cold                 C. hot                    D. warm

2. How ………………do you go to school?

A. many                B. often                C. much                 D. about

3. We go to school six times ……….week.

A. an                    B. a                   C. in                   D. the

4. Let’s …………………swimming.

A. to go                       B. go                    C. going                  D. go to

5. I am going to …………a movie tonight.

A. sees                       B. to see                C. seeing                  D. see

6. …………….. going to the movies?

A. What about                 B. Why don’t we               C. Let’s               D. Why

7. What …………… you going to do tomorrow?

– I’m going to play volleyball.

A. are                       B. am                  C. is                    D. do

8. He often……………. Television in the evening.

A. to watch               B. watch              C. watching               D. watches

9. What are you doing?

A. I’m listen to music.               B. I’m listening to music.

C. I’m listens music.                 D. I’m to listen music.

10. What do you do in ………….. free time?

– I go fishing.

A. your            B. my              C. her             D. his

III. Match the questions with the right answers (1,5 pts)

A

B

1. What is Nam going to do this weekend?

2. Where is she going to stay?

3. How long is he going to stay?

4. What do you do in the Spring?

5. Which sports do they play?

6. How often do you play video games?

A. She’s going to stay with her aunt.

B. He is going to go to Hue.

C. I usually play basketball in the Spring.

D. They play basketball.

E. I sometimes plays video games.

F. For three days.

1.______ 2.______ 3.______ 4.______ 5.______ 6._______

IV. Read the text then answer the questions. (2,5 pts)

Lan is going on this summer vacation.

First, she is going to visit Ha Long Bay for three days. She is going to stay with her grandmother and grandfather. Then she is going to Ha Noi for two days. She is going to stay in a hotel. She is going to see Ngoc Son Temple. Finally, she is going to visit her friends in Hue for three days. She is going to see the Citadel.

Answer the questions:

1. Where is Lan going to stay in Ha Long Bay?

………………………………………………………………………………………………...

2. What is she going to do in Ha Noi?

…………………………………………………………………………………………………

3. How long does she going to stay in Ha Noi?

....................................................................................................................................................

Answer the questions about you:

1. What do you do when it cold?

…………………………………………………………………………………………………….

2. What weather do you like?

……………………………………………………………………………………………………

V. Rewrite these following sentence by adding the words in the brackets. (1 pt)

1. We play basketball on the weekend. (usually)

………………………………………………………………………………………………………

2. Minh goes fishing in the winter. (never)

………………………………………………………………………………………………………

3. They play badminton in the fall. (often) ………………………………………………………………………………………………………

4. Lan and Mai go to school by bike. (always)

………………………………………………………………………………………………………

VI. Arrange these words to make complete sentences. (1,5 pts)

1. don’t/ we/ why/ play/ soccer/ ?

_________________________________________________________________

2. going/ about/ Hue/ to/ what/ ?

_________________________________________________________________

3. by/ go/ bus/ let’s.

_________________________________________________________________

THE END.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ