02/11/2017, 09:35

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018 Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài và chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Quang Trung năm học 2017-2018 Bộ đề kiểm tra ...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn rèn luyện kĩ năng làm bài và chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi quan trọng của mình. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

 Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh - Quận 8 năm 2017

IV/ Choose the suitable word to fill in each blank. (1,5pts)

That is Khoa. He is (1)___________________. He is eleven. He lives (2) _____________ a house on Hung Vuong street in Ho Chi Minh city. This is his family. (3)___________________ are in the living room. There are (4)___________________people in his family : his father, his mother, his sister and him. His mother is thirty-five and his father is forty. They are (5)___________________. His sister is fifteen and she is a student, (6)___________________.

1. A. students           B. a student             C. a students            D. an student

2. A. on                    B. to                         C. at                          D. in

3. A. They                B. These                   C. There                   D. He

4. A. one                 B. two                        C. three                   D. four

5. A doctor              B. doctors                 C. a doctors                D. an doctors

6. A. too                 B. two                         C. on                        D. are

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

Đáp án môn tiếng Anh - Quận 8 năm 2017

I/ ( 2,5pts )

1. C                2. C               3. C               4. B                  5. B

6. A                7. D              8. A                9. B                   10. B

II/ ( 1pt )

1. B                  2. B

III/ ( 2pts )

1. are              2. are              3. Is                4. are

IV/ (1,5pts)

1. B                 2. D                 3. A              4. D             5. B               6. A

V/ ( 1pt)

1. True             2. True              3. False                4. False

VI/ ( 2pts )

1. I’m ____________ (years old)

2. Yes, I am.

3. There are __________ (students in my class)

4. I live on _______________ street in _______________ Ho Chi Minh City/ Viet Nam

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ