23/11/2017, 17:45

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh trường PTDT BT THCS Đắk Long năm học 2017-2018 có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh lần 2

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh trường PTDT BT THCS Đắk Long năm học 2017-2018 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức. Bên cạnh đó cũng rèn luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn ...

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  môn tiếng Anh trường PTDT BT THCS Đắk Long năm học 2017-2018 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập, . Bên cạnh đó cũng rèn luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Week: 1 Preparing date: September 19th, 2017

Period: 1 Teaching date: September 21st, 2017

TRƯỜNG PTDTBTTHCS ĐĂK LONG

TỔ XÃ HỘI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

Thời gian: 45 phút 

PART I. LISTENING (2,5 ms)

Listen and choose the correct picture according to what you hear by circling A, B or C (Nghe và chọn bức tranh đúng mà bạn nghe bằng cách khoanh tròn A, B, or C)

Kiểm tra 45 phút tiếng Anh lớp 6

PART II. PHONETIC– GRAMMAR (2,5 ms)

I. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D

(Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau bằng cách khoanh tròn A, B, C or D)

1. - ............... do you spell your name? – L- A- N

A. What                 B. Where                C. When                 D. How

2. - ................. do you live? – I live in Vietnam.

A. What              B. Where                  C. When             D. How

3. Which word is the odd one out? (Từ nào khác loại với những từ còn lại?)

A. sister              B. teacher              C. father                  D. mother

4. Which imperative talks about the picture correctly?

(Mệnh lệnh nào nói đúng về bức tranh?)

Bài kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh

A. Sit down                        B. Come in

C. Close your book           D. Stand up

5. This is my mother. ......... name is Nga.

A. His                  B. Her                  C. Your                  D. Their

6. Ba: Good morning, Lan

Lan: ............................ .

A. Fine, thanks               B. Goodbye               C. Good afternoon           D. Good morning, Ba

7. They ....................... students.

A. is                 B. am                 C. are                    D. be

8. Forty + sixty = ......................

A. one hundred                B. ninety                 C. eighty                D. seven

9. I live............. Can Tho city.

A. on                 B. in              C. at                D. with

10. Ba: How many people are there in your family?

Lan: ......................................................................

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

A. There is one              B. There are three.

C. There are four            D. There are two

PART III. READING

NAM’S FAMILY

I am Nam. I am eleven years old. I live in a small house with my father, my mother, my sister. My father is forty – five years old. He is a doctor. My mother is forty. She is a teacher. My sister is fifteen. She and I are students.

I. Read the passage “Nam’s Family”. Answer the questions (2,0ms)

1. How many people are there in Nam’s family?

..........................................................................................................................................

2. What does Nam’s father do?

..........................................................................................................................................

3. What does Nam’s mother do?

...........................................................................................................................................

4. Is Nam a student?

.........................................................................................................................................

II. Read the passage again. Then decide whether the following statements are T (True) or F (False) (1 m)

1. Nam’s father is 54 years old.

2. His mother is 40 years old.

PART IV. WRITING (2,0 ms)

I. Arrange these words into the meaning sentences (2ms)

(Sắp xếp những từ thành câu có nghĩa)

1. books/ How/ there/ are/ many?

..........................................................................................................................................

2. old/ are/ How/ you?

...........................................................................................................................................

3. my /is/ family/ This.

.............................................................................................................................................

4. this/ is/ What?

.............................................................................................................................................

 ----------------THE END------------------

TRƯỜNG PTDTBTTHCS ĐĂK LONG

TỔ XÃ HỘI

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

Thời gian: 45 phút

PART I. LISTENING (2,5 ms)

Listen and choose the correct picture according to what you hear by circling A, B or C (Nghe và chọn bức tranh đúng mà bạn nghe bằng cách khoanh tròn A, B, or C)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu 1.

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

B

A

C

PART II. PHONETIC– GRAMMAR (2,5 ms)

I. Choose the best answer to complete the sentences by circling A, B, C or D

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1.

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

B

B

D

B

Câu 6.

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

C

A

B

C

PART III. READING

I. Read the passage “Nam’s Family”. Answer the questions (2,0ms)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

1. There are four (people in his family).

2. He is a doctor.

3. She is a teacher.

4. Yes, he is.

II. Read the passage again. Then decide whether the following statements are T (True) or F (False) (1 m)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

PART IV. WRITING (2,0 ms)

I. Arrange these words into the meaning sentences (2ms)

(Sắp xếp những từ thành câu có nghĩa)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

1. How many books are there?

2. How old are you?

3. This is my family.

4. What is this?

TAPESCRIPT

PART ONE. LISTENING

Listen and choose the correct picture according to what you hear by circling A, B, or C

Number one:

David: What is this?

Mary: It is an ruler.

Number two:

David: What is that?

Mary: It is a board.

Number three:

David: What is this?

Mary: It is an armchair.

Number four:

David: What are these?

Mary: They are books

Number five :

David: What are those?

Mary: They are televisions.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản