23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh thí điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 6

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh thí điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm 3 dạng bài thường gặp trong các bài kiểm tra dài và kì thi quan trọng. Do đó, qua bài kiểm tra ngắn ngày, các bạn dễ dàng tập dượt cũng như trau dồi lượng ngữ pháp nhất định. Chúc các bạn học tốt! Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 ...

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  phút lớp 6 môn Tiếng Anh thí điểm trường THCS Phạm Hồng Thái, Gia Lai do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm 3 dạng bài thường gặp trong các và kì thi quan trọng. Do đó, qua bài kiểm tra ngắn ngày, các bạn dễ dàng tập dượt cũng như trau dồi lượng ngữ pháp nhất định. Chúc các bạn học tốt!

Trường THCS Phạm Hồng Thái

TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Môn học: Tiếng Anh 6 (Thí Điểm)

Thời Gian: 15 Phút

15 Minutes Test

Name:……………………………..

Class:…………………………….

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1/ A. Hope                     B. Homework                  C. Come               D. Don’t

2/ A. Farm                       B. Walk                           C. After                D. Class

3/ A. Teacher                 B. Chess                        C. Lunch               D. School

II. Put the verbs in the bracket in the correct form

1. You (watch)……….………. TV about 3 hours aday.

2. My mother can’t answer the phone because she (cook)……….………. dinner.

3. Phong and Minh ……….………. (ride) their bicycles to school from Monday to Friday.

4. Those students……….………. (practice) speaking English at the moment.

5. My family likes (spend)……………….. our summer holidays at the seaside.

III.Choose the best answer by circling the A, B, C or D

1.I am having a math lesson but I forgot my………………..I have some difficulty.

A. Calculator                     B. Rubber                    C. Pencilcase                   D. Pencilsharpener

2. We are excited……………….the first day of school

A. At                       B. With                               C. About                              D. In

3. School………………..at a quarter to five

A. Isn’t                 B. Doesn’t finish                    C. Don’t finish                   D. Have

4. A good friend is ready to…………………things with his classmates

A. Listen              B. Read                 C. Share                    D. Write 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ